Pro příjemný zážitek z webu otočte svůj telefon vertikálně.

Automatizace

Automatizace!

Automatizovaný přístup k tradingu je založený na vytvoření a implementaci obchodního systému definujícího vstupní a výstupní podmínky, které jsou při procesu obchodování aplikovány do reálného trhu na konkrétní aktivum. Tento přístup umožňuje zcela automatické exekuce obchodů, tzn. bez fyzické přítomnosti investora či obchodníka, který tak nemusí příkazy zadávat brokerovi manuálně.

Fáze 1

Po připsání prostředků na účet AI klient obdrží cenné papíry a následně společnost odesílá prostředky na svůj účet u partnera pro obchodování.

Fáze 2

Dle předem definované investiční strategie jsou prostředky vkládány na investiční účty mezi různé třídy aktiv.

Fáze 3

Algoritmus neustále vyhodnocuje, kdy se vyplatí vstoupit nebo vystoupit z pozice za co nejnižší spread, což je náklad, který představuje rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou.

Fáze 4

Postupné otevírání pozic oběma směry

Fáze 5

Systém neustále snímá volatilitu a na základě její proměnlivosti otevírá nebo uzavírá příkazy směrem nahoru nebo dolů.

Fáze 6

Díky monitorování volatility systém vyhodnotí, které pozice mají být odstraněny pro dodržování nízkého čerpání majetku.

Fáze 7

Pozice jsou neustále zahedgované a čerpání equity se snížilo.

Fáze 8

Profit z obchodů se vrací na obchodní účet společnosti.

Jaké jsou administrativní kroky?

Administrativní proces investice
Informace pro investory