Pro příjemný zážitek z webu otočte svůj telefon vertikálně.

Informace pro investory
al go imperial
PRÁVNÍ FORMA FONDU
Akciová společnost s proměnným základním kapitálem (SICAV)
TYP FONDU
Fond kvalifikovaných investorů
PODKLADOVÁ AKTIVA FONDU
Měnové páry (Forex)
EMITOVANÝ CENNÝ PAPÍR
Zaknihovaný cenný papír na jméno
VEŘEJNÁ OBCHODOVATELNOST
FREKVENCE ÚPISU INVESTIČNÍCH AKCIÍ
Měsíční
MINIMÁLNÍ INVESTICE
1.000.000,- Kč nebo ekvivalent v měně EUR
VSTUPNÍ POPLATEK
0%
DOPORUČENÝ INVESTIČNÍ HORIZONT
5 Let
FREKVENCE ODKUPŮ INVESTIČNÍCH AKCIÍ
Měsíční
SPLATNOST ODKUPŮ INVESTIČNÍCH AKCIÍ
Viz jednotlivé investiční třídy PIA, maximálně však do jednoho roku
VÝSTUPNÍ POPLATKY
Pro třídy cenných papírů PIA A a PIA B: 0%.
Pro třídu PIA C: 0,5% v případě odkupu do 1 roku.
Pro Třídu PIA D: 1% v případě odkupu do 6 měsíců.
ZDANĚNÍ VÝNOSŮ FONDU
5 % ze zisku fondu
ZDANĚNÍ AKCIONÁŘŮ
Fyz. osoby 15% při odkupu do 3 let, 0% při odkupu po 3 letech.
Práv. osoby 19%.

S našimi klienty budujeme kvalitní profesionální vztahy založené na dlouhodobé důvěře a otevřenosti, proto jsme jim schopni poskytnout komplexní a transparentní informace včetně konzultací jejich konkrétních potřeb.

Dokumenty ke stažení

Základní informace

algoimperial file

Informace o fondu.

DELTA Investiční společnost je obhospodařovatelem a administrátorem fondu.

Přejít na stránky administrátora

Marketingové materiály

algoimperial file

Brožura společnosti

Produktová brožura společnosti.

Stáhnout

Další dokumenty

algoimperial file

Pozvánka na valnou hromadu

Stáhnout
algoimperial file

OnePager

Jednostranné shrnutí společnosti.

Stáhnout
algoimperial file

Cenné papíry

Informace k cenným papírům.

Stáhnout
logo algoimperialal go imperial

Přidejte se k nám ještě dnes.

Kontaktujte nás
FAQ